Regulamin

REGULAMIN POBYTU NA TERENIE,
W POKOJACH I APARTAMENTCACH SIELSKA CHATA

§1

Rezerwacja pobytu dokonywana jest drogą e-mailową . Jest aktywna po dokonaniu przedpłaty w  formie przelewu w ciągu max 3 dni od dokonania rezerwacji w wysokości równowartości min. 2 dób pobytowych

§2

W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 45 dni od daty przyjazdu wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi.W szczególnych wypadkach może zostać przeniesiona na inny termin.

Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

§3

W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem w celu dokonania meldunku (Ust. z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz. 960). Osobom postronnym nie udziela się żadnych informacji, zwłaszcza dotyczących danych osobowych Gości, przebywających w pokojach i apartamentach Sielska Chata, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

§4

Podczas meldunku, Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały, uprzednio zarezerwowany pobyt wraz z opłatą klimatyczną .

§5

W przypadku rezygnacji z pobytu, w terminie wcześniejszym niż zadeklarowano i zarezerwowano, nie ma możliwości zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt.

§6

Życzenie możliwości przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed wyjazdem Gościa. Życzenie takie zostanie uwzględnione w miarę możliwości dostępności miejsc, jednak nie oznacza jego przedłużenia.

§7

Właściciele oraz obsługa Sielska Chata, nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci oraz osoby nieletnie, przebywające na terenie obiektu. Na całym terenie obowiązuje ustawowy i nieustanny nakaz dozoru rodzicielskiego. Dzieci i osoby nieletnie, przebywają na terenie obiektu pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność ich opiekunów prawnych.

§8

Na terenie ogrodowego Spa (sauna , hot tube  istnieje obowiązek stosowania się do regulaminu)

§9

Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie pokoju lub apartamentu osobom trzecim, nie zameldowanym. Pokoje i apartamenty są wynajmowane konkretnym osobom. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Sielskiej Chaty wyłącznie do godziny 22:00.

§10

Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 8:00.

§11

Ze względu bezpieczeństwa oraz komfortu wypoczynku Naszych Gości, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych środków w pokojach i apartamentach . Palenie jest możliwe wyłącznie w miejscach oznaczonych: „tu wolno palić”.

§12

Sielska Chata nie świadczy usług serwisu pokojowego oraz sprzątania pokoi. Podczas pobytu Gość dba i zapewnia porządek w pokoju lub apartamencie, który wynajmuje oraz w częściach wspólnych, oddanych do dyspozycji wszystkich Gości.

§13

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz śmiecenia. Odpady i śmieci proszę wyrzucać do koszy w poszczególnych pokojach i apartamentach oraz w przypadku zapełnienia, do zbiorczych koszy, umieszczonych na zewnątrz.Staramy się segregować śmieci.

§14

Gość w dniu wyjazdu pozostawia apartament w ogólnym porządku. Za pozostawienie brudnych naczyń w momencie zdania apartamentu będzie naliczana opłata dodatkowa w wysokości 150 zł.

§15

 Wymiana pościeli obowiązuje przy pobytach dłuższych niż siedem dni lub na życzenie za dopłatą 50 zł.

 

§16

Na terenie Sielskiej Chaty dopuszcza się przebywanie zwierząt za dopłatą, zgodnie z cennikiem (w chwili dokonywania rezerwacji niezbędne jest udzielenie informacji o planowanym pobycie ze zwierzęciem). Zwierzęta nie mogą przebywać luzem poza pokojem lub apartamentem. Na terenie ogólnodostępnym dla Gości zwierzęta muszą przebywać na smyczy i w kagańcu, a ich potrzeby fizjologiczne bezwzględnie muszą być załatwiane na zewnątrz obiektu . Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę (pogryzione zabawki) .Obowiązkowe jest posiadanie w chwili pobytu książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami.

§17

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszystkie ewentualne szkody, uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia wewnątrz i na zewnątrz zajmowanego pokoju lub apartamentu, na terenie całego obiektu powstałe z winy Gościa lub osób go odwiedzających. W przypadku zniszczeń sprzętu lub wyposażenia Sielska Chata obciąży Gościa kwotą zgodną z wartością zniszczonego przedmiotu.

§18

Sielska Chata nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych lub przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej.

§19

Nie należy przenosić wyposażenia pokoi i apartamentów lub zmieniać ustawienia mebli bez powiadamiania i zgody właścicieli lub obsługi obiektu.

§20

Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach i apartamentach grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia stałego pokoju lub apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych.

§21

Obsługa wydaje tylko jeden klucz do pokoju lub apartamentu. Za zgubienie klucza naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 150 zł.

§22

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju lub apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Sielska Chata przechowa przedmioty przez okres jednego miesiąca, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego

§23

Parking niestrzeżony dla Gości Sielskiej Chaty na naszej drugiej posesji przy ulicy Sportowej oddalonej ok.200 m jest udostępniony bezpłatnie. Parking na podwórku w Sielskiej Chacie jest możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Gospodarzy i jest płatny 100 zł za każdą rozpoczętą dobę. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy oraz za pozostawione w nich mienie.

§24

Regulamin Sielskiej Chaty podaje się do wiadomości Gości poprzez:

  • Umieszczenie regulaminu na stronie internetowej: sielskachata.pl,
  • Indywidualne informowanie Gościa przy potwierdzeniu dokonywanej rezerwacji,
  • Przedstawienie regulaminu w formie pisemnej do podpisania po zapoznaniu z jego treścią, podczas dokonywania meldunku,
  • Umieszczenie regulaminu w pokojach i apartamentach.

§26

W przypadku zakłócania porządku, ciszy nocnej lub zakłócania pobytu innym Gościom obsługa Sielskiej Chaty oraz osoby do tego upoważnione, powołując się na art. 193 Kodeksu Karnego, mogą podjąć stosowne kroki, wobec osób nie stosujących się do regulaminu oraz ogólnych zasad współżycia, włącznie z usunięciem ich z terenu Sielskiej Chaty .Sielska Chata może odmówić rezerwacji i pobytu Gościa usuniętego z terenu obiektu, podczas kolejnego planowanego przez Gościa przyjazdu.

§27

Akceptujemy płatności  gotówką , przelewem, blikiem.

§28

 Sielska Chata zastrzega sobie możliwość zmiany cen podanych w cenniku. Cennik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu .CywilnegoJednak cena ustalona w momencie rezerwacji nie ulegnie zmianie.

REKOMENDACJE

Kids Travel Gufik Rzetelna firma

© 2016 Sielska Chata, rodzinne wczasy nad morzem
projekt i wykonanie Pekades